Groene weg

Magazine cover

Dubbele winst voor N279 Noord

Meer weten?

brabant.nl

j

Meer weten?

brabant.nl

k

De Bijl: “Beschermde planten en
oudere bomen hebben we gemar-
keerd en waar mogelijk ingepast
in de nieuwe situatie. Dat levert
een mooier beeld op dan de aan-
plant van jonge boompjes; die
moeten eerst weer 30 jaar groeien
om het oude beeld terug te krijgen.”

Voor een aantal diersoorten is vervangende huisvesting aange-
bracht. Zoals nestkasten voor de
huismussen en ‘hotels’ voor
vleermuizen.

Vleermuishotels

N279, DYNAMISCH BEEKDAL

Bekijk de film

N279, DYNAMISCH BEEKDAL

Bekijk de film

Terug

Terug

Onze focus ligt
op beschermde diersoorten

Ecoloog

Johan de Bijl

Vleermuis-
hotels

Lees meer

Vleermuis-
hotels

Lees meer

“Onze focus ligt op beschermde diersoorten, zoals vleermuizen,
dassen, huismussen en bepaalde
vissen. Maar uiteraard houden we
ook rekening met de niet bescherm-
de soorten”, vertelt ecoloog Johan
de Bijl. “We inventariseren welke
soort waar voorkomt in het gebied
en of ze hinder ondervindt door de werkzaamheden.”

De aannemer kreeg van de pro-
vincie nadrukkelijk de opdracht
mee om rekening te houden met
de directe omgeving van de weg.
De nauwe betrokkenheid van een
ecoloog is een bijzondere situatie, die zijn vruchten dubbel en dwars
afwerpt.

Bijzondere situatie

Terug

Terug

De aanleg van het aan de Zuid-Willemsvaart grenzende nieuwe fietspad.

Detail van een dynamisch Beekdal met het hier al meanderende riviertje de Aa.  

De historische oprijlaan naar kasteel Heeswijk wordt in ere hersteld.

Het aangrenzende natuurgebied wordt deels gebruikt als
overloopgebied bij hoog water.

Bijzondere
situatie

Lees meer

Bijzondere
situatie

Lees meer

“Straks kunnen we bij extreme hoogwatersituaties tijdelijk water parkeren in het aangrenzende landbouwgebied om overlast in woonkernen te voorkomen. De Aa verandert van een steile beek naar
een meanderend riviertje. En dat
is weer goed voor ontwikkeling en terugkomst van specifieke flora
en fauna.”

Het mooie is volgens Pastor ook dat veel natuur en landschap
rond de N279 Noord wordt gecompenseerd.

Aa wordt
meanderend
riviertje

Terug

Terug

projectleider
Dynamisch Beekdal

Bart Pastor

Straks kunnen we als dat nodig is tijdelijk water parkeren

Aa wordt
meanderend riviertje

Lees meer

Aa wordt
meanderend riviertje

Lees meer

plant van bosjes en lanen
rondom de weg.

Ecoloog
De provincie werkt in dit project
nauw samen met de uitvoerder,
Combinatie de Vaart. Die betrok
al bij de inschrijving een ecoloog
bij het projectteam. “Door deze
aanpak kunnen we het project
flink verbeteren”, aldus Bart
Pastor, projectleider Dynamisch Beekdal bij Waterschap Aa en
Maas.

Verbreding van 2x1 naar 2x2
rijstroken, verdwijnen van ver-
keerslichten en aanleg van
ongelijkvloerse kruisingen
moeten in de toekomst zorgen
voor een veiligere weg. De
N279 Noord wordt ingepast
in het landschap door de aan-

De provinciale weg langs de
Zuid-Willemsvaart kampt
met te veel ongelukken,
files en sluipverkeer.

Ongelukken, files
en sluipverkeer

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

N279
Noord

Op verzoek van de provincie, haalde de aannemer er in
de ontwerpfase zelfs een ecoloog bij. Infrastructuur
en natuur boeken beiden winst.

Het lijkt onmogelijk: meer ruimte voor de natuur dankzij een wegverbreding. En toch gebeurt het. Op de N279 Noord tussen ’s-Hertogen-bosch en Veghel.

Dubbele winst voor de

Verkeer

x

x

http://media.xkp.nl/PNB/N279/

Brabant Magazine 19 - Bruggen

Brabant Magazine 18 - Interactief

Technology by MagStream Real Time Publishing