Data Science

Magazine cover

Schatkamer voor innovatie

Meer weten?

brabant.nl

j

Meer weten?

brabant.nl

k

MARCO VAN BILSEN
marketing directeur
Brand Loyalty

Spaaracties leiden tot
extra bestedingen en
meer trouwe klanten’

het risico van zo’n programma.
En dus moet het bedrijf voor-
spellen hoe goed de actie gaat
lopen. “Daarvoor zijn data
nodig. Van de opdrachtgever
en van onszelf uit duizenden
eerdere acties”, legt Van Bilsen
uit. “Verder verzamelen we
tijdens de eerste spaaractie-
weken kassagegevens. Zo
kunnen we tussendoor nog
ingrijpen. Steeds vaker gaan
we over op zegels sparen via
de mobiele telefoon. Handig
voor de boodschapper, maar
ook voor de retailer. Die krijgt
inzicht in het koopgedrag en
kan op basis daarvan produc-
ten en recepten voorstellen.”

Voor Brand Loyalty in ’s-Her-
togenbosch is slimme verwer-
king van data vanlevensbelang.
Het bedrijf verkoopt wereldwijd zogeheten loyaliteitsprogram-
ma’s aan supermarkten, zoals Albert Heijn en Lidl. Spaar-
acties leiden tot extra beste-
dingen en meer trouwe klan-
ten. Marketing directeur Marco
van Bilsen: “Bij de grote super-
marktketens gaat het om
enorm veel spaarproducten.
Of het nu knikkers zijn, glazen
of messen.”

Voorspellen
Meestal draagt Brand Loyalty
het risico van zo’n programma.

Terug

Terug

Big Data voor
spaaracties

Lees meer

Big Data voor
spaaracties

Lees meer

houden. Energiebedrijven
kunnen hun elektriciteits-
productie afstemmen op de
lokale productie van zonne-
energie en windmolens.
Daarvoor hebben zij wel al die
lokale data nodig. En mensen
die al die informatie goed kun-
nen analyseren. “Er gebeurt al veel, maar we kunnen nog veel
meer met data”, aldus Aarts.
“Digitalisering van de samen-
leving smeekt om nieuwe producten. Brabant wordt voorloper in de wereld.”

Zo kan een boer zijn opbrengst
verhogen door koppeling van
data van sensoren in de grond
aan die van satellieten. En
een digitale armband slaat lichaamsbeweging, hartslag
en bloeddruk op en op basis
daarvan krijgt de patiënt advies
over een gezonde levensstijl.

Brabant voorloper
Weight Watchers en Philips
werken samen aan de ont-
wikkeling van een app om
deelnemers bij de les te

Grote hoeveelheden digitale data verzamelen,
aan elkaar koppelen, analyseren, conclusies trekken,
toepassingen bedenken. Daar komt het bij Data
Science op neer.

KOPPELING VAN DATA

Terug

Terug

Internetwinkels doen dat, supermarkten en ziekenhui-
zen, noem maar op. Er is grote behoefte aan data-analisten.
De digitale gegevens vormen
een schatkamer voor innovatie. Aarts is ervan overtuigd dat
Data Science ongekende mogelijkheden biedt. “De economische waarde wordt geschat op € 1 miljard voor Brabant. Er is veel ruimte
voor startende bedrijven die
apps ontwikkelen voor de gezondheidszorg, energie-
sector en landbouw. Daar
wordt iedereen beter van.”

Rector Emile Aarts van Tilburg University is nauw betrokken
bij de Graduate School. De
jonge wetenschapper die
straks met een diploma van
deze school komt, kan overal terecht, weet Aarts. “Data Science is de wetenschap
van de toekomst. Bedrijven schreeuwen om deskundigen
die data kunnen analyseren
en op basis daarvan nieuwe toepassingen bedenken. Was
er maar zo’n opleiding geweest toen ik jong was!”

Ongekende mogelijkheden
Je staat er niet bij stil. Overal worden gegevens opgeslagen.

Koppeling
van data

Lees meer

Koppeling
van data

Lees meer

Terug

Terug

Wetenschap van
de toekomst

Lees meer

Wetenschap van
de toekomst

Lees meer

Tilburg University, Technische Universiteit Eindhoven, provin-
cie Noord-Brabant en gemeen-
te ’s-Hertogenbosch.

Klooster Mariënburg
De Graduate School komt in
het klooster Mariënburg in
’s-Hertogenbosch. Naar
verwachting gaat de poort
in september 2016 open.

Iedereen gebruikt buienradar. Door wereldwijd data te ver-
zamelen en te analyseren, zien we op internet de weersvoor-
spelling. Die wordt trouwens
steeds beter. De samenleving digitaliseert. Met de oprichting van de Graduate School neemt Brabant een voorsprong op het gebied van Data Science. 4 par-
tijen werken samen aan de oprichting van de school:

Matrixborden boven snelwegen reageren
onmiddellijk op het verkeer. Internetwinkels
weten precies wie wat bestelt en doen vervolgens
gerichte aanbiedingen aan hun klanten.

BRABANT DUIKT
IN DATA SCIENCE

EMILE AARTS
Rector Tilburg University

‘Data Science is
de wetenschap
van de toekomst

Terug

Terug

SCHATKAMER
VOOR
INNOVATIE

Brabant loopt erin voorop.
De nieuwe Graduate School
in ’s-Hertogenbosch gaat
jongeren opleiden. Voor hen
ligt de wereld open. Data
Science is de economische
pijler van de toekomst.

Gezonder leven, energie be-
sparen, goedkoper vervoeren
van goederen. Slim gebruik
van digitale gegevens biedt
enorme kansen. Voor mens
en economie. De wetenschap
die zich hiermee bezighoudt,
heet Data Science.

Lees meer

Lees meer

Economie

Video overslaan

Video overslaan

http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2015/september/big-data-opleiding-in-brabant-steeds-dichterbij.aspx

Brabant Magazine 19 - PS

Brabant Magazine 19 - Bruggen

Technology by MagStream Real Time Publishing